Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2008

Concerning Web Browsers and the pgn viewer

I am afraid that any of you using Internet Explorer 6 or 7 will experience problems with this pgn viewer, i.e. as you play through a game a continuous jumping (!) of the page occurs.
However, this problem is encountered only with Internet Explorer and no other Browser.
I checked Mozilla Firefox 2 and Opera 9 and they seem to like our viewer perfectly.

You can download them (they 're free you know) by clicking on the links above.

Οι χρήστες του Internet Explorer 6 ή 7 θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα κατά τη χρήση του pgn viewer. Πιο συγκεκριμένα, καθώς θα παίζεται μια παρτίδα θα παρατηρήσετε ότι χοροπηδάει η σελίδα(!)
Τονίζω ότι αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο με τον Internet Explorer και κανέναν άλλο φυλλομετρητή ιστού.
Έχω ελέγξει τον Mozilla Firefox 2 (GR) και τον Opera 9 και δουλεύουν μια χαρά.

Για να τα κατεβάσετε (είναι δωρεάν) κάντε κλικ στους αντίστοιχους συνδέσμους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: